top of page

מירי ימגה, מורה בכירה לשיאצו, נותנת סקירה מרתקת על הבסיס של הרפואה הסינית, האנרגטיקה הסינית, המחשבה הטבעית על הסדר הטבעי בעולם. במבוא זה פתחה מירי קורס שלם ( מומלץ) כאן בפרק המבוא תוכלו להבין על מה הקורס ולהחליט עם להמשיך גם אל הקורס ( הנחה לרוכשים את השיעור שירצו לרכוש גם את הקורס)

המרידיאנים

45.00 ₪מחיר
  • מירי ימגה, מורה בכירה לשיאצו, נותנת סקירה מרתקת על הבסיס של הרפואה הסינית, האנרגטיקה הסינית, המחשבה הטבעית על הסדר הטבעי בעולם. בשיעור זה סיימה מירי קורס שלם ( מומלץ) כאן בפרק הסיכום תוכלו להבין על מה הקורס ולהחליט אם להמשיך גם אל הקורס ( הנחה לרוכשים את השיעור שירצו לרכוש גם את הקורס)

bottom of page