top of page

אתגר כושר וקואורדינציה

  • 80שלבים

הי!

תיאום בין אברי הגוף לכדי תנועה מורכבת יכול להיחשב כמשהו שיש לנו או אין לנו. אבל העובדה היא שכל אחד שמתאמן על ביצוע של תנועות מגוונות יכול לשפר את יכולת התיאום בין פעולותיו ולהפוך ליעיל יותר ומכך גם להשקיע פחות מאמץ בפעולות מסוימות ולפנות את הכוח ותשומת הלב ולייצר תנועה יעילה כל הזכויות על הניסוחים, הצילומים, הסרטונים וכל מהלך והתנהלות האתגר שמורות לזיוית קרגמן www.zivitkit.com

מדריכות/מדריכים

bottom of page