- תוכנית יוני 2020 -

מכף רגל ועד ראש

ג' 20:00

צ'י קונג בישיבה

א' ד' 12:00

צ'י קונג קלאסי

א' ד' ו' 10:00