שפת הגם וגם וגם וגמגם

עורכת

היסטריה מודרנית

ראשי פרקים

שפה – זה מה שמעניין אותי כנראה, לא בטוח, בטוח שגם

שפה - על כל הללא מילים שלה

בפשוט של השפה יש שפת הגוף

שפת שפתיים מייצרות צלילים מייצרים חיבורים מייצרים משמעויות מייצרות זכרון של מציאות מניפולטיבית מושלמת (PRESENT PERFECT)

הזכרון החזותי - שימור וייצור - שכלול המניפולציה השפתית

הזכרון השפתי - שימור ייצור ותמרון בתוך עצמו ובדיאלוג עם זכרון שפתי נוסף

שפת הגם וגם וגם

שפת ההצגה (טיעון חלש להגביר את הקול משה שרת)

שפה מדוברת

שפה מנוגנת

שפה נרקדת

לדוגמה:

שפת השתיקה

שפת העצירה

שפת המובן מאליו

שפת הלא מובן

לא מובן כן מובן כל הזמן רק לפעמים

קרקע שנשמטת

להתרגל לזה

#VideoEditing